کشاورزی

مقدمه‌ای بر شناخت علمی شیر

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مؤیدنیا، نسرین
مظاهری، امیرفرخ
سال چاپ: 
1398

گل جعفری در یک نگاه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضا صفت عربانی، مهسا
سال چاپ: 
1397

سرویس کار و نگهدار تراکتور و تیلر

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
مرادی شکوریان، زهرا‌بیگم
سال چاپ: 
1396

درختان در منظر شهری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
باسوک، نینا
سال چاپ: 
1395

کشت گیاهان داروئی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فاتحی، فواد
حسینی، سیده‌حسیبه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی