کشاورزی

درختان در منظر شهری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
باسوک، نینا
چاپ اول سال: 
1395

کشت گیاهان داروئی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فاتحی، فواد
حسینی، سیده‌حسیبه
چاپ اول سال: 
1396

100 گیاه معجزه‌آسا

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
زجاجی، سید‌عباس
میرشجاعیان، مهتا
چاپ اول سال: 
1395

شکم‌پایان آب شیرین ایران

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سماعی، عاطفه
منصوریان،‌ اله‌بداشت
چاپ اول سال: 
1395

گیاهان دارویی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شوالیئر، اندرو
چاپ اول سال: 
1395

نانوکامپوزیت‌ها در بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
بنایان کرمانی، مهناز
چاپ اول سال: 
1395

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حاجی آقائی کامرانی، منیره
فرجی، پریسا
غنمی جابر، مصطفی
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی