کشاورزی

کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناظمی، نازیلا
سال چاپ: 
1399

تاریخ نان در ایران

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فلور، ویلم
سال چاپ: 
1398

آزمایشات تکنولوژی مواد غذایی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بنایان کرمانی، مهناز
سال چاپ: 
1398

عیب‌یابی و تعمیر گیربکس تراکتور مسی فرگوسن: مدل‌های 399 -800 -475 -285

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جان‌زمین، عبدالعظیم
ارجونی، اکبر
خسروی، عقیل
جهانی مقدم، ناصر
سال چاپ: 
1398

مقدمه‌ای بر شناخت علمی شیر

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مؤیدنیا، نسرین
مظاهری، امیرفرخ
سال چاپ: 
1398

گل جعفری در یک نگاه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضا صفت عربانی، مهسا
سال چاپ: 
1397

سرویس کار و نگهدار تراکتور و تیلر

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
مرادی شکوریان، زهرا‌بیگم
سال چاپ: 
1396

درختان در منظر شهری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
باسوک، نینا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی