کشاورزی

سرویس کار و نگهدار تراکتور و تیلر

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
مرادی شکوریان، زهرا‌بیگم
چاپ اول سال: 
1396

درختان در منظر شهری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
باسوک، نینا
چاپ اول سال: 
1395

کشت گیاهان داروئی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فاتحی، فواد
حسینی، سیده‌حسیبه
چاپ اول سال: 
1396

100 گیاه معجزه‌آسا

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
زجاجی، سید‌عباس
میرشجاعیان، مهتا
چاپ اول سال: 
1395

شکم‌پایان آب شیرین ایران

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سماعی، عاطفه
منصوریان،‌ اله‌بداشت
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - کشاورزی