کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی

چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
سپهری شاملو، زهره
سالاری، ملیحه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
168ص.
شابک: 
9789640222928
پایه: 
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
چکیده: 
یکی از بزرگترین دغدغه زوج‌های جوان، ارتقای میزان رضایت‌مندی در رابطه زناشویی است. چرا نیاز به عشق و محبت در روابط زوجین برآورده نمی‌شود و چگونه می‌توان در تغییر آن سهمی فعالانه داشت؟ در این اثرضمن برشمردن الگوهای ناکارآمد ارتباطی، روش‌های دوری جستن از آنها و همچنین روش‌های شناسایی چالش های موجود در زندگی مشترک و راهکارهای کارآمد برای حل‌و‌فصل آن‌ها بیان شده‌است. تمرین های موجود در هر بخش در تفهیم بهتر و کاربردی کردن مباحث کمک‌کننده می‌باشند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب