روش آسان فیلم‌نامه‌نویسی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کازرانی، عبدالصمد
چاپ اول سال: 
1397

لطیفه‌های شیرین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
لبش، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

خط ویژه: مجموعه یادداشت‌های طنز ژورنالیستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شرفشاهی، کامران
چاپ اول سال: 
1397

ترن هوایی کارآفرینی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هاردی، دارن
چاپ اول سال: 
1397

اصول و فنون همسریابی دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
چاپ اول سال: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397
Subscribe to Front page feed