آموزش والدین

فرزندپروری: تربیت و درمان مشکلات رفتاری کودکان از طریق بازی با استفاده از روش‌های بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه والد-فرزند

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لندرث، گری‌لی
براتون، سو
سال چاپ: 
1394

تاب‌آوری در کودکان: ویژه‌ مادران، چگونه کودکانی منعطف و مقاوم در برابر آسیب‌های هیجانی و رفتاری پرورش دهیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آرین‌فر، نیره
کتانی، مریم
عابدی، احمد
سال چاپ: 
1395