آموزش والدین

مبانی روان شناختی و تربیتی پرورش فرزند هوشمند؛ چگونه قدرت مغز و ظرفیت هوشی کودکان و نوجوانان را افزایش دهیم؟

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
افروز، غلامعلی
حسنی‌راد، مرجان
سال چاپ: 
1393