برنامه ریزی درسی

مدیریت و برنامه‌ریزی کلاس‌های چندپایه

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
مرتضوی‌زاده، سید‌حشمت‌الله
سال چاپ: 
1398

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
مذبوحی، سعید
سال چاپ: 
1398

دفتر برنامه‌ریزی درسی پویا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
ثنائی، میرحسین
سیابی، اصغر
سال چاپ: 
1397

راهنمای عملی نگارش طرح درس

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آقازاده، محرم
نقی‌زاده، محرم
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - برنامه ریزی درسی