تیزهوشان

جامع نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برجی اصفهانی، محمد
علی‌محمدی، مجید
غلامی، علی
فاضلی، بنفشه
یاری، حامد
قانع، مریم
چاپ اول سال: 
1397

روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
شکوهی یکتا، محسن
پرند، اکرم
چاپ اول سال: 
1396

Vision Plus 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاوشکی، حسین
عسکری ازغندی، مجید
کریستینا اوئرتاش، آبریل
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رئیسی امجد، علی‌رضا
رضایی جواهریان، نفیسه
شمس، اعظم
بخشیان، فاطمه
چاپ اول سال: 
1396

فارسی نهم تیزهوشان و نمونه دولتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کنفچیان، محمد
چاپ اول سال: 
1396

فارسی هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقی، طاهره
چاپ اول سال: 
1396

آموزش زبان و ادبیات فارسی سال نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کریمی، حسین
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تیزهوشان