تیزهوشان

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شولتز، رابرت ای
دلییل، جیمز ار
سال چاپ: 
1398

Vision Plus 3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسگری ازغندی، مجید
هورتس آبریل، کریستینا
سال چاپ: 
1397

جامع نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برجی اصفهانی، محمد
علی‌محمدی، مجید
غلامی، علی
فاضلی، بنفشه
یاری، حامد
قانع، مریم
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
شکوهی یکتا، محسن
پرند، اکرم
سال چاپ: 
1396

Vision Plus 2

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاوشکی، حسین
عسکری ازغندی، مجید
کریستینا اوئرتاش، آبریل
سال چاپ: 
1396

ریاضی چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رئیسی امجد، علی‌رضا
رضایی جواهریان، نفیسه
شمس، اعظم
بخشیان، فاطمه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تیزهوشان