راهنمایی حرفه‌ای

تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت را پیدا کنی (نقشه راه هدایت تحصیلی برای موفقیت شغلی)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
اسماعیلی، مهدی
غلامرضایی، حمید‌رضا
رئیسی، مرضیه
سال چاپ: 
1399