فرصت‌های شغلی

زنان اشتغال و باروری در ایران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
رضایی، صفرعلی
سال چاپ: 
1399

شلوارهای جدید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گوود، مرل
بولتس، دن و فرن
سال چاپ: 
1398

مجموعه مهندسی صنایع

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مدل‌سازی و هنجاریابی سامانه هشت (هدایت شغلی و تحصیلی)

مخاطب: 
والدین
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1395

می‌خواهی چه کاره بشوی برایان؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
ویلیس، جین
سال چاپ: 
1394

کاربرد آزمون‌های تحصیلی و شغلی در مشاوره

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
حق‌شناس، لیلا
صالحی، رضوان
عابدی، محمدرضا
حسینیان، سیمین
باغبان، ایران
سال چاپ: 
1394

مجموعه مهندسی معدن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فرصت‌های شغلی