زنان اشتغال و باروری در ایران

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
رضایی، صفرعلی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
170ص.
شابک: 
9786227271027
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
در بازار کار امروز اشتغال زنان یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی محسوب می شود. کتاب حاضر رابطۀ اشتغال زنان و باروری در ایران را می‌سنجد. نتیجه این است که باروری در کشور ما با متغیرهای محل سکونت، اشتغال زنان، وضع زناشویی، وضعیت مهاجرت، سن و میزان تحصیلات زنان رابطۀ معنی‌دار دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب