وسایل ارتباطی

اندر حکایت دنیای ارتباطات...: گروه تحولات سبک زندگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باقری‌زاده مقدم، فرشته
ملک‌زاده، مریم
میرحسینی، مریم‌السادات
ندافی، لیلا
پیمان، نجمه
مفتخر، زهرا
سال چاپ: 
1397

تبلت برای کودکان

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
فاطمی‌پور، علی
سال چاپ: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد 3

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
سال چاپ: 
1396

تا بردمیدن گل‌ها

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فیاض، محمدرضا
سال چاپ: 
1394

اینترنت؛ خطرها، هشدارها والدین چه کنند

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، هالی
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - وسایل ارتباطی