مرجع

دایرةالمعارف اختراعات

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فریس، جولی
چاپ اول سال: 
1397

نخستین دائرةالمعارف من

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بشر دانش، علی
الوندی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

اصطلاح‌نامه اصکا

مخاطب: 
كتابدار
مؤلف: 
طوفانی اصل، وحید
چاپ اول سال: 
1396

اطلس حیوانات جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آرلون، پنلوپ
چاپ اول سال: 
1396

دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان انتشارات DK
چاپ اول سال: 
1396

من شگفت‌انگیزترین جانور دریا هستم!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گایبرسون، برندا
چاپ اول سال: 
1396

100 حقیقت درباره زمین بیکران

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کلی‌بورن، آنا
چاپ اول سال: 
1395

100 حقیقت درباره میمون‌ها

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
دو‌لابدویر، کامیلا
چاپ اول سال: 
1395

100 حقیقت درباره حیوانات شب‌زی

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
دو‌لابدویر، کامیلا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مرجع