رایانه

آموزش کاربردی زبان برنامه‌نویسی ++C

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
افشارراد، حمیدرضا
سال چاپ: 
1399

آموزش پیشرفته ورد2019

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید‌ابراهیم
سال چاپ: 
1399

شهروند الکترونیکی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1398

اسکرچ

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1399

بازارچه دیجیتال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علائی، شیده
سال چاپ: 
1398

لایک ممنوع

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدبشیر
ساقیان، طاها
سال چاپ: 
1397

فالوورربایی در روز روشن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدبشیر
ساقیان، طاها
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - رایانه