رایانه

مرجع کاربردی و خودآموز تصویری فتوشاپ CC 2018

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
باوی، امید
گودرز، سعید
حاجت‌پور، شکوفه
پورعلی، مینا
چاپ اول سال: 
1396

الکترونیک برای بچه‌ها For Dummies

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
شیمی، کتلین
چاپ اول سال: 
1397

ساخت انیمیشن دیجیتالی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برین، درک
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2018

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - رایانه