رایانه

آموزش کاربردی زبان برنامه‌نویسی ++C

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
افشارراد، حمیدرضا
سال چاپ: 
1399

کارگاه آموزشی HTML5, CSS3 به همراه پروژه‌های کاربردی عملی و ضمایم کاربردی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
قنبری، حمیدرضا
غفوری تتماج، علی‌رضا
سازگار، زرقونه
رهنما، سیده‌‌فاطمه
سال چاپ: 
1399

آموزش پیشرفته ورد2019

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید‌ابراهیم
سال چاپ: 
1399

خودآموز تصویری Word 2019

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
Elaine، Marmel
سال چاپ: 
1398

خودآموز تصویری Excel 2019

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
Paul، McFedries
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - رایانه