رایانه

مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2018

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کامل Java

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
شیلد، هربرت
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کوچک کلاس آموزشی Windows 10

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1395

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی R

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
Tollefson, Margot
چاپ اول سال: 
1395

مرجع کامل Excel 2016

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
Walkenbach، John
چاپ اول سال: 
1396

برنامه‌نویسی با پایتون 3

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بی‌داونی، آلن
چاپ اول سال: 
1396

کتاب جامع دهم هنرستان شبکه و نرم‌افزار رایانه

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
قمری، آزاده
میری لواسانی، مصطفی
رحیمی، رسول
چاپ اول سال: 
1396

خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - رایانه