رایانه

کاربر ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

سطح دو ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت ششم: ارایه مطالب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت چهارم: صفحه گسترده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت سوم: واژه‌پرداز

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
سبزعلی‌گل، مجید
موسوی، سید‌علی
چاپ اول سال: 
1397

مرجع کاربردی و خودآموز تصویری فتوشاپ CC 2018

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
باوی، امید
گودرز، سعید
حاجت‌پور، شکوفه
پورعلی، مینا
چاپ اول سال: 
1396

الکترونیک برای بچه‌ها For Dummies

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
شیمی، کتلین
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - رایانه