جسمی حرکتی

راهنمای تدریس به دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌ فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
وزارت آموزش و پرورش کانادا
چاپ اول سال: 
1397

فراسوی کم‌توانی جسمی راهنمایی کاربردی برای خودشکوفایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
آیرو، اویلن‌وست
چاپ اول سال: 
1396

روان‌شناسی، آموزش و توانبخشی افراد با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسین خانزاده، عباسعلی
چاپ اول سال: 
1395

بازی‌های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
جعفری، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - جسمی حرکتی