جسمی حرکتی

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
چاپ اول سال: 
1397

در آمدی بر مشاوره با افراد کم‌توان جسمی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
محمد‌امین‌زاده، دانا
چاپ اول سال: 
1396

راهنمای تدریس به دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌ فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
وزارت آموزش و پرورش کانادا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - جسمی حرکتی