جسمی حرکتی

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
سال چاپ: 
1397

در آمدی بر مشاوره با افراد کم‌توان جسمی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
محمد‌امین‌زاده، دانا
سال چاپ: 
1396

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشدی

مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
صادقی، حمیدرضا
درخشنده، مریم
صادقی، حمزه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - جسمی حرکتی