فارسی

کتاب کار جامع فارسی اول ابتدایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قدری‌گراخک، سمانه
چاپ اول سال: 
1394

زیبا‌نویسی سال اول دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یزدان‌خواه، شبنم
سهیلی، نرجس
موسوی عمادی، سیدرضا
چاپ اول سال: 
1394

لذّت یادگیری در بازی‌های املا

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بابایی، نرگس
تقی‌پور، سوسن
زندی‌فر، معصومه
شباهتی، کبری
غلامی، سمیه
چاپ اول سال: 
1394

تدریس یار فارسی پنجم دبستان

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ساعدی خلوص، عادل
چاپ اول سال: 
1394

تدریس‌ ‌یار فارسی سوم دبستان

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
آزادمهر، فاطمه
چاپ اول سال: 
1394

بازی‌های آموزشی برای کلاس فارسی (انشا و نوشتن خلاق)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضا‌علی
عابدی درچه، منیره
فریدی‌زاد، فروزش
چاپ اول سال: 
1394

فارسی1 (اول دبستان)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوادی‌پور، ترانه
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - فارسی