فارسی

کندوکاو فلسفی برای نوجوانان: داستان و راهنما

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ناجی، سعید
عسکری، سمانه
یونسی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1398

سفینه طالبی یا کتاب احمد

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
تبریزی، عبدالرحیم‌بن‌ابوطالب
چاپ اول سال: 
1398

تسهیل التعلیم

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مصباح‌السلطنه انصاری، میرزاحسین
چاپ اول سال: 
1397

صداهای هم‌آهنگ، حیوان‌های رنگارنگ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حائری، هادی
احمدی، فاطمه
فراهانی، زهرا
چاپ اول سال: 
1397

درمان اختلال دیکته‌نویسی با بازی (2)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
صادقی، داریوش
چاپ اول سال: 
1397

درمان اختلال دیکته‌نویسی با بازی (1)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
صادقی، داریوش
چاپ اول سال: 
1397

درمان اختلال خواندن با بازی (2)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
صادقی، داریوش
چاپ اول سال: 
1396

درمان اختلال خواندن با بازی (1)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
صادقی، داریوش
چاپ اول سال: 
1396

زندگی با ضرب‌المثل‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1398

فهم پرلز (PIRLS) مطالعه بین‌المللی توسعه سواد خواندن

مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
مجدفر، مرتضی
قاسم‌پور مقدم، حسین
نقی‌زاده، محرم
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فارسی