داستان

چشم‌های آشنا: مستندی داستانی از مبارزات حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مهدی قدس محلاتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نیک‌نامیان، محمدحسین
سال چاپ: 
1400

واو

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
كتابدار
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
زنجانبر، امیرحسین
سال چاپ: 
1400