داستان

مثل پروانه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یاری، راحله
چاپ اول سال: 
1396

سروده‌های ایرج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نوروزی خزاقی، ایرج
چاپ اول سال: 
1396

آخرین امید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محمدی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1395

...و زمین آرام شد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بایرامی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1396

هم‌بخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شکری، گودرز
چاپ اول سال: 
1396

زمزمه‌های چرنوبیل: تاریخ شفاهی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آلکسیویچ، سویتلانا
چاپ اول سال: 
1395

از جناب غول چه خبر؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تولستوی، لئو
چاپ اول سال: 
1396

فریاد در خاکستر و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کرمیار، صادق
چاپ اول سال: 
1396

جن شنی و آرزوهای پردردسر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نزبیت، ادیت
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - داستان