داستان

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اکبر‌پور، احمد
خرامان، مصطفی
لزگی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

چاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تایلور، میلدرن
چاپ اول سال: 
1397

عطر عربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
زنوزی جلالی، فیروز
چاپ اول سال: 
1396

شب‌های بی‌ستاره

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نفری، مرضیه
چاپ اول سال: 
1396

خط مرزی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
موسوی‌نیا، سید‌حسین
چاپ اول سال: 
1396

خانه مغایرت

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جعفری، محمدعلی
چاپ اول سال: 
1396

چشم‌های سبز هی‌هو‌ها‌ما

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جعفری، ریحانه
چاپ اول سال: 
1396

جمجمه‌ات را قرض بده برادر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کربلایی‌لو، مرتضا
چاپ اول سال: 
1396

به نام یونس

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آرمین، علی
چاپ اول سال: 
1396

آوازهای روسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مدقق، احمد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - داستان