زبان آموزی

مهارت‌های نوشتاری پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
چاپ اول سال: 
1396

زبان‌آموزی پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
چاپ اول سال: 
1396

مهارت هماهنگی چشم و دست

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
صادقی، داریوش
چاپ اول سال: 
1395

مهارت نوشتن پیش‌دبستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
علی‌زاده حلاجی، زینب
هاشمی، نسیم‌السادات
چاپ اول سال: 
1394

زبان‌آموزی پیش‌دبستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
علی‌زاده حلاجی، زینب
هاشمی، نسیم‌السادات
چاپ اول سال: 
1394

صوت‌آموزی،زبان‌آموزی، مهارت نوشتن: طرح تکمیلی 3، کتاب کار پیش دبستانی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
باباجانی‌رودی‌، خدیجه
نظری، مرضیه
باقرپور، زهره
چاپ اول سال: 
1394

آمادگی برای نوشتن ویژه کودکان شش ساله

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
جوانی، رویا
چاپ اول سال: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - زبان آموزی