مطالعات اجتماعی

آثار ایران باستان در موزه لوور پاریس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علوی‌کیا، محمدعلی
سال چاپ: 
1397

دانشنامه پادشاهان دریا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پلات، ریچارد
سال چاپ: 
1397

نادرشاه افشار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
افشارفر، ناصر
سال چاپ: 
1397

تاریخ ترسناک جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
دیری، تری
سال چاپ: 
1397

اصول و مبانی GIS

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عربی، مهدی
حق‌بیان، سارا
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی