جنبی و سرگرمی

مباحث پیشرفته در یادگیری مبتنی بر بازی: بازیوارسازی در یادگیری و آموزش؛ از یادگیری همانند بازی لذت ببرید

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کیون کیم، سانگ
لاکی، باربارا
برتون، جان
بونگ سانگ، کی
سال چاپ: 
1398