جنبی و سرگرمی

با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری، تفکر خلاق

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
شعبانی، سمانه
تقدیر، رویا
اسکافی، خدیجه
سال چاپ: 
1396