تاریخ

کارنامه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی: بررسی افکار و عملکرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
میرزایی، سعید
سال چاپ: 
1401

نماد امید و مقاومت شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی به روایت امام خامنه‌ای(مدظله‌‌‌)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت
سال چاپ: 
1401