تاریخ

کارنامه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی: بررسی افکار و عملکرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
میرزایی، سعید
سال چاپ: 
1401