شیمی

جمع‌بندی شیمی یازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری، مسعود
معروفی، امیرحسین
چاپ اول سال: 
1397

اکو کار شیمی 2 یازدهم (دوره دوم متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
چاپ اول سال: 
1396

آموزش و کار شیمی 2 یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمد‌حسین
پور‌جاوید، محمدرضا
نصیری اوانکی، محمدرضا
فولادی، محمدجواد
چاپ اول سال: 
1396

شیمی یازدهم کیمیا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مدقالچی، مراد
چاپ اول سال: 
1396

پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازرگانی، بهمن
چاپ اول سال: 
1396

شیمی (2) پایه یازدهم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کشاورز، حسینعلی
شاه‌محمدی‌ اردبیلی، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

شیمی (2) پایه یازدهم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شاه‌محمدی‌ اردبیلی، معصومه
کشاورز، حسینعلی
چاپ اول سال: 
1396

تاریخ مختصر شیمی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ملاردی، محمد‌رضا
آقاپور مقدم، سید‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

کاربرگ شیمی(2) پایه یازدهم، ریاضی و تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مختاری، منصور
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - شیمی