شیمی

شیمی و عنصر‌های شیمیایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستانیان، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1398

مواد و فناوری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستانیان، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1398

شیمی دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فروزانفر، اکبر
زینالی، محمد‌حسین
چترچی، ابراهیم
سال چاپ: 
1397

جمع‌بندی شیمی دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری، مسعود
معروفی، امیرحسین
سال چاپ: 
1397

شیمی دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نصیری اوانکی، محمد‌رضا
زینالی، محمد‌حسین
فروزانفر، اکبر
سال چاپ: 
1397

500 سؤال تشریحی شیمی (3) پایه دوازدهم تجربی، ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برخورداریون، امیرعلی
بیانلو، مجید
حسین‌نژاد، ایمان
رنجبر، مهران
علمداری، علی
سال چاپ: 
1397

شیمی جامع پایه دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
امینی، فخرالزمان
سال چاپ: 
1397

فیل شیمی دهم مختصر و مقوی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازرگانی، بهمن
سال چاپ: 
1397

شیمی یازدهم (منهای مسئله)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بنی‌جمالی، امیر
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - شیمی