شیمی

کتاب کار شیمی 1 پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سپهری، نیما
ایروانی، حسین
چاپ اول سال: 
1396

آلفرد نوبل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

ماری کوری

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

لویی پاستور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

مسئله‌های پیکارجوی شیمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مروج، سید‌حیدر
افتخار جهرمی، پیام
چاپ اول سال: 
1396

‌کار شیمی1 دهم دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یوسفی، محسن
قربانی، علی
چاپ اول سال: 
1395

اکومفاهیم شیمی(1)دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
چاپ اول سال: 
1395

اکو کار شیمی دهم دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - شیمی