شیمی

شیمی (1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نجفی کرمی، فرزاد
مددی، فرهاد
چاپ اول سال: 
1397

شیمی جامع پایه دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
امینی، فخرالزمان
چاپ اول سال: 
1397

فیل شیمی دهم مختصر و مقوی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازرگانی، بهمن
چاپ اول سال: 
1397

شیمی یازدهم (منهای مسئله)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بنی‌جمالی، امیر
چاپ اول سال: 
1397

شیمی آلی، دهم، یازدهم، دوازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
افشار، وحید
چاپ اول سال: 
1397

شیمی یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کوهی، اصغر
چاپ اول سال: 
1397

جمع‌بندی شیمی یازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری، مسعود
معروفی، امیرحسین
چاپ اول سال: 
1397

اکو کار شیمی 2 یازدهم (دوره دوم متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادپور، سعید
چاپ اول سال: 
1396

آموزش و کار شیمی 2 یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمد‌حسین
پور‌جاوید، محمدرضا
نصیری اوانکی، محمدرضا
فولادی، محمدجواد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - شیمی