علوم تربیتی

انگیزش در آموزش و پرورش: نظریه، پژوهش و کاربرد

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کاترین‌آر، ونتزل
ویگفیلد، آلن
چاپ اول سال: 
1398

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
چاپ اول سال: 
1398

90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
دهقان نیری، زهرا
خدامرادی، حجت‌اله
اسمعیلی گوجار، صلاح
چاپ اول سال: 
1398

مهارت‌های ارتباطی در آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
حیدری‌فرد، رضا
قوره جیلی، ثریا
عرب‌یار محمدی، زین‌العابدین
چاپ اول سال: 
1398

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
چاپ اول سال: 
1398

معلم اخلاق‌مدار

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
کمپبل، الیزابت
چاپ اول سال: 
1397

فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه الگوی آموزش و مدرسه‌داری ژاپن و آمریکا

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تسونه‌یوشی، ریوکو
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی