فیزیک

کتاب آموزش و کار فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دانشمند مهربانی، ابراهیم
افاضل، نصراله
سال چاپ: 
1396

کتاب کار و تمرین فیزیک (2) پایه یازدهم، ریاضی و تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طلوع شمس، مهرناز
سینائیان، مهدی
فدائی فرد، حمید
سال چاپ: 
1396

فیزیک (2) پایه یازدهم ریاضی و فیزیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابوالمعالی، فیروزه
ضرغامی بروجنی، البرز
سال چاپ: 
1396

کتاب کار 11 فیزیک 2 تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی، فرزاد
سال چاپ: 
1396

فیزیک یازدهم ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمد‌پور، امیر‌حسن
حمزه‌‌پور، هادی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک