متوسطه دوم(نظری)

مایکل جردن چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اندرسون، کریستن
سال چاپ: 
1399

استیون هاوکینگ چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جیلیوتی، جیم
سال چاپ: 
1399

راهکارهای مقابله با ناکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی، حمیده
سال چاپ: 
1399

متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سید‌ابراهیم
جوانبخت، فاطمه
سال چاپ: 
1399

کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناظمی، نازیلا
سال چاپ: 
1399

ما با تو سربلندیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محقق، حامد
نیک طلب، بابک
سال چاپ: 
1399

آن روی زیبا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پوروهاب، محمود
سال چاپ: 
1399

آن یک چیز: حقیقتی بی‌نهایت ساده با نتایجی فوق‌العاده

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کلر، گری
پاپاسان، جی
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)