متوسطه دوم(نظری)

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری‌نطنزی، فاطمه
سال چاپ: 
1399

حل مسائل فیزیک برای علوم زیستی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
مؤلف: 
بهار، محمود
سال چاپ: 
1399

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

شهید سلیمانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ملامحمدی، مجید
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)