نقد ادبی-آموزش ادبی

ادبیات کودک در ایران، درسنامه دانشگاهی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
كتابدار
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
دهریزی، محمد
سال چاپ: 
1399

مطالعات ادبیات کودک راهنمای روش پژوهش

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رنولدز، کیمبرلی
گرنبی، ام.اُ
سال چاپ: 
1399

ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
واینرایش، توربن
سال چاپ: 
1399

فلسفه «داستان» داستان

مخاطب: 
معلم
كتابدار
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شاکری، احمد
سال چاپ: 
1398

قناری فرانسوی، همان گنجشک است!

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

من و آن ستاره سحری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

بیا نویسنده شو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباس‌زاده، ام‌البنین
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی