آدینه‌ها با گراد پایه چهارم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه پیک‌های آدینه‌ها با گراد
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
قادری، زهرا
دیبه، عصمت
رئیسی، مریم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
232ص.
شابک: 
9786007927250

دوره و درس:

پایه: 
چهارم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
تنظیم هفتگی تمرین‌ها به دانش‌آموز کمک می‌کند مفهوم مطالب آموخته شده را بهتر درک کند. کتاب حاضر از مجموعه شش جلدی «آدینه ها با گراد»، شامل 27 کتابچۀ تمرین هفتگی است که متناسب با آموخته‌های درسی دانش‌آموزان پایۀ چهارم دبستان و مطابق بودجه‌بندی مصوب کتاب تنظیم شده‌اند تا هر کتابچه و هر دسته فعالیت بتواند در هفتۀ مربوط به خود قابل انجام باشد. جلد 15 مرور مطالب است و یک جلد هم به تکلیف نوروز اختصاص دارد. در هر جلد، تمرین هایی از همۀ درس‌های علوم، فارسی، ریاضی، قرآن، هدیه‌های آسمان، اجتماعی و ریاضی موجودند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب