ادبیات کودکان و نوجوانان ایران دوران معاصر

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
امیری میجانی، آذر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
156ص.
شابک: 
9786007891261
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر ضمن بررسی ادبیات کودک در دوران‌های مختلف تاریخی، با توجه به تفاوت‌های فردی و سطح رشد و نیازهای روانی و اجتماعی کودکان، به اصول نگارش این حوزه می‌پردازد. همچنین تعدادی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان در فصل پایانی کتاب معرفی شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب