نقد ادبی-آموزش ادبی

ادبیات کودک در ایران، درسنامه دانشگاهی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
كتابدار
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
دهریزی، محمد
سال چاپ: 
1399

مطالعات ادبیات کودک راهنمای روش پژوهش

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رنولدز، کیمبرلی
گرنبی، ام.اُ
سال چاپ: 
1399

ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
واینرایش، توربن
سال چاپ: 
1399

قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی