بازرس فنی جوش

نام مجموعه: 
افزایش مهارت‌های شغلی
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
دولت‌شاه، امین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
194ص.
شابک: 
9786001245794
مخاطب: 
هنرآموز
معرفی کتاب: 
منظور از بازرسی جوش کنترل کیفیت و کمیت مراحل جوشکاری انجام شده بر روی لوله‌ها، مخازن و سازه‌ها است. خوانندگان با مطالعه کتاب حاضر با مهارت‌های مورد نیاز یک بازرس جوش آشنا می‌شوند. کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. ویژگی‌ها و وظایف بازرس جوش، فرایندهای جوشکاری، نقشه‌خوانی و علائم جوش مطالب چهار فصل ابتدایی را تشکیل می‌دهند. در چهار فصل انتهایی نیز ناپیوستگی در جوش، مدارک مورد استفاده در بازرسی جوش و ایمنی برای بازرسین جوش تشریح شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب