بر آستان ارادت: مصیبت‌نامه و اشعار محرم (جلد سوم)

نام مجموعه: 
بر آستان ارادت
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
140ص.
شابک: 
9789640225417
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
مجموعه اشعار کتاب درباره حضرت زینب (ع) سروده شده است. در پایان کتاب بخشی به نام «نوحه‌ها» آورده شده که اشعار آن درباره «عصر عاشورا» و نوحه‌های «حضرت مسلم»، «حضرت رقیه»، «حضرت حُر» و... است. شعرها در قالب مثنوی، قصیده و غزل است. در بخشی از اشعاری که درباره حضرت زینب سروده شده است، آمده: « دلش دریای صدها کهکشان صبر، غمش طوفان صدها آسمان ابر ــ دو چشم از گریه همچون ابر خسته، ز دست صبرِ زینب، صبر خسته ـــ صدایش رنگ و بویی آشنا داشت، طنین موج آیات خدا داشت»
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب