بلوغ پسران

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
میدلمن، امی
گران والد، کیت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محبوبه رمضان‌زاده
مجموع صفحات: 
104ص.
شابک: 
9786006483122
پایه: 
نهم
دهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
دورۀ نوجوانی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی پسران است و آنها برای پاسخ به سؤال‌های خود باید از منابع قابل اعتماد کمک بگیرند. این اثر دربردارندۀ راهکارهایی دربارۀ آمادگی برای مواجهه با تغییرات دورۀ بلوغ است. تغییرات فیزیکی و احساسی، اهمیت ورزش و تغذیه و روبه‌رو شدن با احساسات جدید از جمله موضوعات این جستار است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب