روان‌شناسی

سازه‌گرایی: رویکردی خلاق در آموزش

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
حسینی، افضل‌السادات
جلالوند، انسیه‌ (همکار)
چاپ اول سال: 
1397

روان‌شناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
هالفمن، ادوارد
کمپتون، ویلیام سی
چاپ اول سال: 
1397

قلدری و مشکلات همراه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
نعمتیان، یوسف
چاپ اول سال: 
1397

کاهش استرس به روش ذهن‌آگاهی (کتاب‌ کار)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
سرکوبی، رقیه
چاپ اول سال: 
1397

شارژ اعصاب

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلوه، مازیار
چاپ اول سال: 
1397

اقتصاد رفتاری FOR DUMMIES

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
آلتمن، موریس
چاپ اول سال: 
1397

زبان بدن: آنچه بدن می‌گوید

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ناوارو، جو
چاپ اول سال: 
1396

مبانی روان‌شناسی محیطی

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
اشتگ، لیندا
برگ، اگنس ای وان دن
دگروت، جودیت آی ام
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی