روان‌شناسی

آزمون‌های روانی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
اشرف‌زاده، توحید
بابایی، کریم
میکائیلی منیع، فرزانه
چاپ اول سال: 
1398

یادگیری مبتنی بر مغز: اصول و روش‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
تانگ، یی - یانگ
چاپ اول سال: 
1398

روان‌شناسی قلدری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
بیرامی، منصور
علائی، پروانه
حسنوند، باقر
چاپ اول سال: 
1398

تشخیص، ارزیابی و درمان اختلال سلوک در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
هیور، تامی.ال
کراترز، لارا.ام
جیمرسون، شین آر.
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی