روان‌شناسی

بحران و رشد

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امینی، بیژن
چاپ اول سال: 
1397

روان‌شناسی پایه 11 نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلیلی منجیلی، شبنم
چاپ اول سال: 
1397

روان‌شناسی جامع کنکور نظام جدید

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلیلی منجیلی، شبنم
چاپ اول سال: 
1397

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خودکشی

ناشر: 
مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
یحیی‌زاده، حسین
امینی، حمزه
چاپ اول سال: 
1397

روانشناسی یازدهم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، الناز
میرحسینی، امید
چاپ اول سال: 
1397

سازه‌گرایی: رویکردی خلاق در آموزش

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
حسینی، افضل‌السادات
جلالوند، انسیه‌ (همکار)
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی