روان‌شناسی

اعتماد به نفس For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پلیتز، برینلی
برتون، کیت
چاپ اول سال: 
1396

روان‌شناسی روابط انسانی با تأکید بر محیط‌های آموزشی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اژدری، مهرداد
افلاکی‌فرد، حسین
باقری، رضا
چاپ اول سال: 
1396

روان‌شناسی یازدهم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افشاری، مهران
امجدیان، بیژن
فرخی، سوفیا
عوض‌آبادیان، علی‌رضا
میرزائی، الهام
میرخان، سیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

نظریه‌های شناختی و فراشناختی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بیات، محمدرضا
ابوترابی کاشانی، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

آزمون‌های خودشناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مک‌کوی، دوروتی
چاپ اول سال: 
1396

زوج‌درمانی خیانت

مخاطب: 
مشاور
مؤلف: 
گورامان، آلن‌.اس
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی