روان‌شناسی

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری‌نطنزی، فاطمه
سال چاپ: 
1399

حمایت‌های روانی اجتماعی در بلایا

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
نوربالا، احمدعلی
سال چاپ: 
1399

اختلال اضطراب اجتماعی کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زیوری، نجمه
تیمورزاده، سوده
سال چاپ: 
1398

رهایی از خشم و پرخاشگری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
قهاری، شهربانو
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی