بیومکانیک For Dummies

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
مکا، استیون تی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
الهام شیرزاد
جواد سروستان
حنیف پرسنده
مجموع صفحات: 
388ص.
شابک: 
9786008668770
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
حرکت شناسی علمی است که به مطالعه حرکت می پردازد بیومکانیک بخش مهمی از حرکت شناسی است. در واقع بیومکانیک فصل مشترک علم بیولوژی وعلم مکانیک است، مفهوم بیومکانیک با علوم مختلفی در ارتباط است، ازجمله بیولوژی وپزشکی ورزشی، ارگونومی وعلوم مهندسی همچنین ریاضیات نقش مهمی در بیومکانیک ایفامی کند .بررسی نیرو به عنوان عامل تغییرحرکت، بررسی عوامل حرکت خطی وچرخشی، بیومکانیک استخوان ومطالب مرتبط با اعصاب در بیومکانیک از جمله مطالبی است که دراین کتاب به آن پرداخته می شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب