تفکر نقادانه در عمل

نام مجموعه: 
گروه فبک
سال چاپ: 
1393
مؤلف: 
ناجی، سعید
پازوکی، فاطمه
شفایی، شیوا
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
114ص.
شابک: 
9789644265686
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
ابعاد مختلف رویکرد برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان بررسی شده و مهم‌ترین سرفصل‌های تفکر نقادانه شرح داده می‌شود. آشنایی با ویژگی‌های این نوع از تفکر و رایج‌ترین مغالطه‌های مطرح در آن سبب می‌شود تا مخاطب به داوری و قضاوت درست فراخوانده شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب