فلسفه کودک

پوپک و پرسندو، داستان فلسفی برای گروه سنی 8 -7 سال به همراه راهنمای آموزشی برای تسهیل‌گران

مخاطب: 
دانش آموز همراه مربی یا والدین
مؤلف: 
قائدی، یحیی
سلطانی، سحر
سال چاپ: 
1399