تکنولوژی یادگیری

نام مجموعه: 
علوم تربیتی
سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
افضل‌نیا، محمدرضا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
318ص.
شابک: 
9786000200510
مخاطب: 
هنرآموز
معرفی کتاب: 
فناوری به مثابه ابزاری است برای بهتر زیستن و بقا که بر نحوه کار کردن، اجرا و از همه مهم‌تر، شیوه ارتباطات اثر می‌گذارد. در این کتاب سعی شده مفاهیم پایه‌ای در حوزه تکنولوژی آموزشی و ابعاد یادگیری در علوم تربیتی و روان‌شناسی تشریح گردد. روند شکل‌گیری و تحول جریان‌های مدرن در عرصه آموزش، ویژگی‌ فضا‌های جدید یادگیری، فواید استفاده از فناوری در فرایند یادگیری و محدودیت‌ها و فرصت‌های آن از جمله مباحث ارائه‌شده است. یک لوح فشرده آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب