جمع‌بندی شیمی دوازدهم

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
جعفری، مسعود
معروفی، امیرحسین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
240ص.
شابک: 
9786226390118
پایه: 
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر سومین و آخرین جلد از مجموعه‌ای است که به جمع‌بندی شیمی اختصاص دارد. از آنجا که کتاب درسی شکل‌محور است، مؤلفان کوشید‌ه‌اند است تمام شکل‌های کتاب درسی را به‌طور کامل بررسی کنند و اظلاعات آن را در قالب جدول‌هایی به خواننده عرضه کنند. مطالب مهم کتاب درسی با عنوان‌های «توجه، نکته و توضیح» مشخص شده‌اند. بخش‌های اشتباه نکنید برای رفع ابهام و اشتباه آمده‌اند و کلمات مهم و قیدها، اعداد، رنگ‌ها و واکنش‌های مهم در جدول‌هایی مجزا در انتهای کتاب گنجانده‌شده‌اند. در پایان هر فصل نیز دو آزمون جمع‌بندی آمده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31