حکایت‌های بهلول

نام مجموعه: 
مجموعه حکایت‌های طنز و پند
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
قاسم‌زاده، فریبا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
390ص.
شابک: 
9786007133873
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
در برخی از مقاطع زمانی نمی‌توان بعضی از سخنان را به آسانی به زبان آورد، به همین دلیل از زبان طنز و لفافه‌گویی استفاده می‌شود. این زبان، زبانی است که در حکایت‌های بهلول نیز دیده می‌شود که گزیده‌ای از آن در کتاب حاضر ارائه شده است. در این حکایات از فضای جامعه به تندی نقد می‌شود. هدف این مجموعه تقویت قدرت بیان کودکان و نوجوانان و نیز استفاده بهینه از قوه عقل و تدبیر است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب