خوارزمی ریاضیات در ایران

نام مجموعه: 
دانشوران دیروز و امروز
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
سالاری، حسن
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9786004132169

دوره و درس:

پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضیات از جمله شاخه‌های علمی است که دانشمندان ایرانی سرامدی در آن رشته ظهور کرده‌اند. یکی از این بزرگان که کتاب حاضر به شرح زندگی او اختصاص دارد، خوارزمی است. او شاخه‌ای جدید را بنیان نهاد که امروزه جبر نامیده می‌شود. کتاب حاضر شرح کیستی خوارزمی، کتاب‌ها و آثار او و نیز میراث او برای جهانیان را شرح می‌دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب