خود آموز خط تحریری

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
بابایی، علی‌رضا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
184ص.
شابک: 
9789640729724
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
امروزه شاهد گروهی از مردم هستیم که از دست خط بد خود در رنج هستند. بسیاری از این افراد در اثر نبود آموزش صحیح در مدارس نتوانسته‌اند به اصلاح خط خود موفق شوند. بنابراین مؤلف بر این باور است که با تمرین و داشتن حوصله می‌توان به مرتبه ای از خط خوش تحریری رسید. کتاب پیش رو با دادن سرمشق و تمرین، مخاطب را به شناختی از خط تحریری و انجام آن سوق می‌دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب