دانش‌نامه اخترشناسی

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
بشردانش، علی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
300ص.
شابک: 
9786003538085
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
مخاطب این کتاب علاقه‌مندان به اخترشناسی هستند. واژگان تخصصی و پدیده‌های اخترشناسی در این کتاب معرفی و گردآوری شده‌اند. بیشتر واژگان با تصویرهای گویا همراه‌‌اند و شرح حال مختصر دانشمندان در کنار نام آن‌ها آورده شده است. این دانش نامه به صورت الفبایی تدوین و دربارۀ فاصلۀ اجرام و اندازه‌ها، از یکای سال نوری استفاده شده است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب