دفتر برنامه‌ریزی به روش مهندس جوکار پایه نهم (متوسطه اول)

نام مجموعه: 
ستاره شو
چاپ اول سال: 
1397
مؤلف: 
جوکار، ابوالفضل
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
296ص.
شابک: 
9786003599079
پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
برنامه ریزی درسی از نکاتی است که به موفقیت دانش آموزان کمک می‌کند. این کتاب یک دفتربرنامه ریزی گام‌به‌گام و مخصوص پایۀ نهم است که به دانش‌آموز کمک می‌کند خودش فعالیت‌هایش را کنترل و ارزیابی کند. در شیوۀ برنامه‌ریزی این کتاب، در شروع و میانۀ هر ماه، جدول‌هایی با عنوان برنامه‌ریزی ساعتی و حجمی آمده‌اند. در ابتدای هر هفته یک جدول پیش بینی و سپس جدول ثبت فعالیت های روزانه دیده می‌شود. ایستگاه آموزش و وجود مطالب انگیزشی و روان‌شناسی نیز از ویژگی‌های این کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب