علوم تربیتی

مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی(ع)

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محبی، محمد
احمد جواهری، سید فرشید
چاپ اول سال: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری ویژه والدین)

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
موسوی چلک‌، حسن
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری، ویژه دانش‌آموزان)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
چاپ اول سال: 
1395

به دنبال آزادی

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
اورنگ، سهیلا
چاپ اول سال: 
1396

معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سید‌ابوالفضل
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی