راهبندان

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
عرفان‌پور، میلاد
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
100ص.
شابک: 
9786008145585
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
رباعی یکی از قالب‌هایی است که مضامین متنوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی و... را در خود می‌پذیرد. این قالب شعری به دلیل کوتاه بودن، بیشتر در یاد می‌ماند و از این رو در همه تاریخ ادبیات حضور قوی خود را حفظ کرده و محمل نازک‌اندیشی‌های شاعران گوناگون بوده است. میلاد عرفان‌پور از شاعرانی است که شیفته این قالب شعری است و بسیای از کشف‌های شاعرانه خود را در این قالب بیان کرده است. کتاب حاضر مجموعه‌ای از 73 رباعی است که در شش فصل دسته‌بندی شده است.در یکی از رباعی‌های فصل اول آمده است: «با اینکه دمی نبوده خرسند از من/ هرگز نبریده است پیوند از من/ از این همه عیب‌پوشی‌اش حیرانم/ انگار حیا کرد خداوند از من».
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب