راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان

نام مجموعه: 
راهنماهای تدریس
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
92ص.
شابک: 
9786006999753

دوره و درس:

مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
توانمندسازی معلمان و افزایش صلاحیت حرفه‌ای آنان و همچنین، رعایت رویکرد فرایند محوری به‌جای دانش‌محوری، از اهداف مجموعۀ چندجلدی حاضر است. در این جلد که به معلمان پایۀ اول اختصاص دارد، ابتدا مبانی و کلیات درس قرآن پایۀ اول دبستان، و سپس راهنمای تدریس هر فصل به تفکیک آمده‌است. در انتهای کتاب نیز آیات قرآنی متناسب با درک و فهم دانش‌آموزان این پایه گنجانده‌شده‌اند. فهرست لغات و معنای کلمات قرآنی پرکاربرد کتاب‌های هدیه‌های آسمان و قرآن ابتدایی نیز ضمیمۀ کتاب است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب